Generalforsamling 2017

Tirsdag den 7. februar 2017 afholder vi generalforsamling i Vesthallens mødelokale kl. 19.00 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab 2016
 4. Budget for 2017
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse: På valg er
  • Kasserer Ann Kristiansen ( modtager ikke genvalg )
  • Mikael Nielsen ( modtager ikke genvalg )
  • Bente Larsen ( modtager genvalg )
 7. Eventuelt

Som I kan se på vores dagsorden så er der brug for 2 nye bestyrelsesmedlemmer og gerne 1 som kan og har lyst til at styre økonomien. At være aktiv gymnast er ikke et krav

Vi holder møder når der er behov for det men altid ved sæsonstart, sæsonslut, før generalforsamlingen og før gymnastikopvisningen. Bestyrelsens opgave er på bedste vis sammen med instruktører og hjælpetrænere at tilbyde gymnastik til så mange som muligt i Hyllinge og omegn samt udvikle os med nye tiltag som f.eks parkour.

Det er vigtigt at vi er en fuldtallig bestyrelse for ellers kan gymnastikken ikke fortsætte så spred budskabet. Jeg uddyber meget gerne hvis I har spørgsmål til bestyrelsen eller foreningen. Bare ring eller skriv.

Vel mødt d. 7/2

På bestyrelsens vegne

Birgit Petersen 40614494