Forfatterarkiv: Brian Andersen

Den nye dataforordningslov

HMIF-Gymnastik opbevarer udelukkende informationer omkring navn, email, telefonnummer, således der kan oprettes kontakt i tilfælde af aflysninger, skader eller lignende.

Disse informationer bliver på intet tidspunkt solgt, videregivet til tredjepart udenfor HMIF-Gymnastik.

Generalforsamling 2018

Der indkaldes til generalforsamling 2018

7/2-2018 kl. 19.00 i mødelokalet i Vesthallen

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab for 2017
  • Budget for 2018
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen. På valg er:

– Birgit Petersen ( modtager genvalg )
– Pernille Madsen ( Modtager genvalg )

 

Venlig hilsen

Birgit Petersen

Formand